Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

 

Rozwijająca się gospodarka weryfikuję potrzeby oraz braki na rynku pracy. Coraz częściej potrzebni są specjaliści w różnych dziedzinach. Niestety nie zawsze pracodawca jest w stanie znaleźć odpowiednich specjalistów w Polsce. Z tego powodu decyduję się na zatrudnienie cudzoziemców. Chcąc zatrudnić osobę z zagranicy, musi on zalegalizować jego pracę na terenie Polski. 

To właśnie po stronie pracodawcy leży ciężar dowiedzenia się jakie ma możliwości legalizacji pracy dla cudzoziemca. Na samym początku należy zwrócić uwagę skąd dany cudzoziemiec pochodzi. Ponieważ zasady zatrudniania obywateli państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, będą się różnić od zatrudnienia cudzoziemców nienależących do tych państw.

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.   

Obywatele tych państw są traktowani na rynku pracy, w bardzo podobny sposób do Polaków. Mogą oni podjąć pracę w Polsce bez zezwoleń. W przypadku gdy ich pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, musi on zarejestrować swój pobyt.

Obywatele innych państw.

Cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza UE/EOG/Szwajcarii może legalnie pracować w Polsce, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy na przykład wiza Schengen, wiza krajowa.
  • posiada:
    • zezwolenie na pracę w Polsce
    • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń
    • zezwolenie na pracę sezonową