Blog i porady

Obywatelstwo a pobyt stały

Obywatelstwo a pobyt stały

Jeśli więc nie wiesz, która opcja byłaby w dla Ciebie lepsza, zwróć uwagę na korzyści oraz warunki uzyskania zezwolenia na pobyt stały oraz obywatelstwa polskiego:

Chcesz kierować samochodami w Polsce, przeczytaj poniższy artykuł

Chcesz kierować samochodami w Polsce, przeczytaj poniższy artykuł

Cudzoziemcy w celu uzyskania prawa jazdy muszą spełnić szereg wymogów, które warunkują jego wydanie.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Jeśli zamierzasz zawrzeć małżeństwo z obywatelem innego państwa ale osoba ta nie posiada dokumentu potwierdzającego brak występowania przeszkód małżeńskich (czyli okoliczności, które wyłączają możliwość zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego jest obywatelem)

Długo czekasz na kartę pobytu?

Długo czekasz na kartę pobytu?

W artykule opisujemy jakie masz możliwości przyspieszenia wydania karty pobytu.

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce: Prawnik Imigracyjny ostrzega

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce: Prawnik Imigracyjny ostrzega

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie, coraz więcej osób podejmuje decyzję o emigracji w poszukiwaniu lepszych warunków życia, pracy lub nauki.

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce

Ślub to wyjątkowy moment w życiu, kiedy dwie osoby deklarują swoją miłość i gotowość do spędzenia życia razem. Jednakże, co się dzieje, gdy jednym z partnerów jest nielegalny imigrant przebywający w Polsce?

Czy można uniknąć deportacji z Polski?

Czy można uniknąć deportacji z Polski?

Polska to kraj, który przyciąga coraz większą liczbę cudzoziemców z różnych zakątków świata. Ludzie przybywają tu z różnych powodów - w celach turystycznych, biznesowych, edukacyjnych czy rodzinnych

Legalizacja nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Nielegalny pobyt cudzoziemca wiąże się z licznymi konsekwencjami jak np. wydanie decyzji o deportacji z kraju i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen nawet na okres 5 lat

Nabycie obywatelstwa polskiego

Nabycie obywatelstwa polskiego

Zobacz, na jakich warunkach odbywa się nabycie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca i dlaczego warto skorzystać w tym procesie ze wsparcia prawnika wyspecjalizowanego w szeroko rozumianej pomocy cudzoziemcom.