Blog i porady

Nabycie obywatelstwa polskiego

Nabycie obywatelstwa polskiego

Zobacz, na jakich warunkach odbywa się nabycie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca i dlaczego warto skorzystać w tym procesie ze wsparcia prawnika wyspecjalizowanego w szeroko rozumianej pomocy cudzoziemcom.

Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce

Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce

Jak określa ustawa Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

Pobyt bez podatków, jak zrobić?

Pobyt bez podatków, jak zrobić?

Jeżeli po 31 grudnia 2021r. zdecydowałeś się na powrót do Polski. Skorzystaj z tzw. Ulgi na powrót. Dzięki niej, dochody, które osiągniesz w Polsce, nie zostaną opodatkowane.

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Otrzymanie właściwej wizy jest podstawą odbycia podróży. Jednak brak uzyskania pozwolenia nie musi skutkować odwołaniem wyjazdu. Sprawdź, jak możesz się odwołać w przypadku decyzji odmownej.

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Każdego roku na teren Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Chcąc osiedlić się tutaj na dłużej, decydują się na złożenie wniosku o pobyt czasowy. Dzięki takiemu pozwoleniu, cudzoziemiec ma możliwość podjęcia pracy, nauki oraz bezproblemowo może, legalnie, podróżować na terenie całego kraju.

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Rozwijająca się gospodarka weryfikuję potrzeby oraz braki na rynku pracy. Coraz częściej potrzebni są specjaliści w różnych dziedzinach. Niestety nie zawsze pracodawca jest w stanie znaleźć odpowiednich specjalistów w Polsce. Z tego powodu decyduję się na zatrudnienie cudzoziemców.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Według najnowszych danych, na chwilę obecną do Polski przybyło już ponad 2 miliony osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy w krótkim czasie staną się najliczniejszą mniejszością narodową aktywną na polskim rynku pracy.

Specustawa nie dla wszystkich?

Specustawa nie dla wszystkich?

W związku z wojną trwającą na Ukrainie, weszła w życie specustawa. Wprowadzone przepisy szczególne mają za zadanie zapewnić uchodźcom łatwiejszy dostęp do pracy, edukacji, służby zdrowia czy umożliwić im ubieganie się o świadczenia socjalne.

Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie i pobyt na terenie obcego państwa. Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej w celu wjazdu na terytorium Polski muszą posiadać ważną wizę