Blog i porady

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce: Prawnik Imigracyjny ostrzega

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce: Prawnik Imigracyjny ostrzega

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie, coraz więcej osób podejmuje decyzję o emigracji w poszukiwaniu lepszych warunków życia, pracy lub nauki.

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce

Ślub z nielegalnym imigrantem w Polsce

Ślub to wyjątkowy moment w życiu, kiedy dwie osoby deklarują swoją miłość i gotowość do spędzenia życia razem. Jednakże, co się dzieje, gdy jednym z partnerów jest nielegalny imigrant przebywający w Polsce?

Czy można uniknąć deportacji z Polski?

Czy można uniknąć deportacji z Polski?

Polska to kraj, który przyciąga coraz większą liczbę cudzoziemców z różnych zakątków świata. Ludzie przybywają tu z różnych powodów - w celach turystycznych, biznesowych, edukacyjnych czy rodzinnych

Legalizacja nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Nielegalny pobyt cudzoziemca wiąże się z licznymi konsekwencjami jak np. wydanie decyzji o deportacji z kraju i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen nawet na okres 5 lat

Nabycie obywatelstwa polskiego

Nabycie obywatelstwa polskiego

Zobacz, na jakich warunkach odbywa się nabycie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca i dlaczego warto skorzystać w tym procesie ze wsparcia prawnika wyspecjalizowanego w szeroko rozumianej pomocy cudzoziemcom.

Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce

Cudzoziemiec a prawo jazdy w Polsce

Jak określa ustawa Prawo o ruchu drogowym prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

Pobyt bez podatków, jak zrobić?

Pobyt bez podatków, jak zrobić?

Jeżeli po 31 grudnia 2021r. zdecydowałeś się na powrót do Polski. Skorzystaj z tzw. Ulgi na powrót. Dzięki niej, dochody, które osiągniesz w Polsce, nie zostaną opodatkowane.

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Otrzymanie właściwej wizy jest podstawą odbycia podróży. Jednak brak uzyskania pozwolenia nie musi skutkować odwołaniem wyjazdu. Sprawdź, jak możesz się odwołać w przypadku decyzji odmownej.

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Każdego roku na teren Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Chcąc osiedlić się tutaj na dłużej, decydują się na złożenie wniosku o pobyt czasowy. Dzięki takiemu pozwoleniu, cudzoziemiec ma możliwość podjęcia pracy, nauki oraz bezproblemowo może, legalnie, podróżować na terenie całego kraju.