Blog i porady

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Oddelegowanie pracownika za granicę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Pracownik oddelegowany tymczasowo do pracy w innym kraju Unii Europejskiej w okresie oddelegowania zyskuje status „pracownika delegowanego”, co wiąże się z możliwością korzystania z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Delegowanie pracowników do Niemiec

Delegowanie pracowników do Niemiec

Jako pracodawca zainteresowany delegowaniem pracowników do Niemiec, niezależnie od tego czy działamy w branży outsourcingu pracowniczego, czy też pod marką własną świadczymy usługi na rzecz niemieckiego konsumenta jesteśmy zobowiązani to przestrzegania określonych przepisów prawa.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie? Czy to w ogóle możliwe? Warunkiem jest tylko znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Coś tam llll

Coś tam llll

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

NIEBIESKA KARTA UE DLA CUDZOZIEMCA

NIEBIESKA KARTA UE DLA CUDZOZIEMCA

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

Założenie firmy przez cudzoziemca

Założenie firmy przez cudzoziemca

Zakładanie firmy w Polsce przez cudzoziemców jest procesem, który otwiera wiele możliwości biznesowych, ale wymaga również zrozumienia i spełnienia określonych wymogów prawnych.

Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.