Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy- jak przekroczyć granicę z Polską?

11 czerwca 2017 roku został zniesiony obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy chcących wjechać do Polski oraz innych krajów Schengen. Od tej pory wielu cudzoziemców i pracodawców spotkało się z właśnie takim komunikatem, który niestety jest dość ogólny. Czy obywatele Ukrainy mogą przebywać i pracować w Polsce bez konieczności wyrobienia wizy? Co to jest paszport biometryczny? Co tak naprawdę oznacza zniesienie obowiązku wizowego dla samych Ukraińców i dla pracodawców?

Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy niestety nie oznacza całkiem swobodnego przekraczania granicy. W dalszym ciągu spełnione muszą zostać konkretne warunki. Aby przekroczyć granicę Polski bez posiadania wizy, cudzoziemcy muszą więc:

  1. Posiadać ważny paszport biometryczny,
  2. Uzasadnić cel i warunki pobytu w Polsce,
  3. Posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w Polsce,
  4. Posiadać ubezpieczenie na czas pobytu w Polsce,
  5. Nie mogą widnieć w bazie danych Straży Granicznej jako osoba, która naruszyła przepisy wjazdowe lub która stanowi zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przebywanie w Polsce bez wizy jest możliwe tylko przez 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten liczy się od daty pierwszego przekroczenia granicy.

Zarówno cudzoziemcy, jak i pracodawcy, muszą pamiętać, że podczas przebywania w Polsce jedynie na paszporcie biometrycznym, cudzoziemiec nie może od razu podjąć pracy. Konieczne jest wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy lub do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zezwolenie na pracę. W takim przypadku sama praca również nie może trwać dłużej niż wspomniane 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie wspomnianych 90 dni cudzoziemiec powinien wrócić na Ukrainę, lub w tym czasie wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i pozostać w Polsce.

Warto pamiętać, że obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy został zniesiony tylko w państwach Schengen, a nie dla całej Unii Europejskiej.
Wjazd bez wizy nie będzie możliwy do takich państw jak: Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania i Chorwacja.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami ! Oferujemy obsługę prawną cudzoziemców.