Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Otrzymanie właściwej wizy jest podstawą odbycia podróży. Jednak brak uzyskania pozwolenia nie musi skutkować odwołaniem wyjazdu. Sprawdź, jak możesz się odwołać w przypadku decyzji odmownej.

Procedura otrzymania wizy

Wjeżdżając do strefy Schengen trzeba mieć ważną wizę wjazdową. Dokument uprawnia do pobytu w Polsce przez 90 dni. O wymagane pozwolenie należy zgłaszać się do polskich placówek dyplomatycznych w sytuacji, w której Polska jest głównym celem podróży lub przekracza się w niej granicę.

Odmowa wydania wizy. Co dalej?

Decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna i istnieją środki odwoławcze, które można zastosować. Po otrzymaniu odmowy należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej w siedzibie urzędu, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni. Za odwołanie należy wnieść opłatę rzędu 80 euro.

Jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej?

Po odmowie wydania wizy przez konsula w ramach odwołania należy we wniosku zawrzeć nasze pismo zaadresowane do urzędu konsularnego wraz z uzasadnieniem prośby o ponowne rozpatrzenie. Dołączamy też otrzymaną decyzję o odmowie oraz dokumenty, które są związane z celem naszej podróży i mogą być pomocne w osiągnięciu otrzymania wizy. Jest to często stosowany i jedyny środek odwoławczy na tym etapie. Warto zwrócić uwagę na przedłożone dokumenty, które mogą pomóc w uzasadnieniu faktyczności celu podróży - mogą okazać się one kluczowe przy zmianie decyzji organu.

Kolejna decyzja o odmowie przyznania wizy

Niestety, może zdarzyć się kolejna odmowa organu konsularnego skutkująca brakiem przyznania wizy. W tym przypadku za pośrednictwem tego samego konsula przysługuje wniesienie skargi na odmowę wydania wizy w terminie 30 dni od otrzymania drugiej decyzji. W praktyce oznacza to wejście na ścieżkę sądową, dlatego to rozwiązanie powinno być rozpatrywane w kategorii ostateczności. Skargą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który niezależnie od rezultatu postępowania zwróci się do nas o uiszczenie opłaty sądowej.

Podsumowanie

Otrzymanie decyzji o odmowie przyznania wizy nie jest ostateczne i nie musi zamykać całego procesu. Dokonanie wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej z uzasadnieniem i dodatkowymi dokumentami stwarza nam możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dokumentu wizowego. W przypadku drugiej odmowy przysługuje nam zaskarżenie do Sądu, gdzie również można dochodzić swoich racji - pamiętajmy jednak, że postępowania sądowe trwają znacznie dłużej, niż procedura uzyskania wizy w urzędzie konsularnym.

Źródło informacji:

Jak możesz się odwołać? - Polska w Rosji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)