Pomoc prawna przy zatrudnieniu obcokrajowca

pomoc prawna przy zatrudnieniu obcokrajowcaZatrudnienie obcokrajowca wiąże się z wieloma formalnościami, które różnią się w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca. Można zaryzykować stwierdzenie, że zatrudnienie obcokrajowca będącego obywatelem kraju EU, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej nie jest pod względem prawnym szczególnie problematyczne. Obywatele wyżej wymienionych krajów mogą przebywać  na terytorium RP bez zachowania jakichkolwiek warunków pobytu innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży albo innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. Ich zatrudnienie nie wiąże się więc z koniecznością uzyskania pozwolenia na pracę. Nieco inaczej wygląda legalizacja zatrudnienia cudzoziemców będących obywatelami krajów trzecich. Osoby te w celu podjęcia legalnego zatrudnienia muszą dysponować stosownymi pozwoleniami – pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę.

Kompleksowa obsługa prawna zatrudnienia obcokrajowców

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracodawców zainteresowanych możliwością zatrudnienia obcokrajowców, jak również cudzoziemców pragnących podjąć legalną pracę na terenie RP oferujemy pomoc prawną przy zatrudnieniu obcokrajowca. Co obejmuje oferowana pomoc?

Każdy przypadek jest inny, dlatego też każdy wymaga innego podejścia, a nie rzadko także dopełnienia innych formalności, które ostatecznie doprowadzają nas do celu,  jakim jest zapewnienie pracownikowi z zagranicy legalnego zatrudnienia na terenie Polski. W zależności od potrzeb oraz oczekiwań pracodawców oraz pracowników pomoc prawna może obejmować konsultacje, jak również profesjonalną i kompleksową obsługę procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.

W ramach oferowanego wsparcia prawnego Klientom zapewniamy obsługę pracodawców, który dopiero ubiegają się o zatrudnienie cudzoziemców w swojej firmie, jak i dla pracodawców, którzy chcieliby przedłużyć pobyt oraz pracę swoich dotychczasowych pracowników. Zakres naszej działalności obejmuje:

  • rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (jest to najłatwiejsza, a zarazem najszybsza forma dopełnienia wszelkich formalności umożliwiających legalne zatrudnienie cudzoziemca), tzw. zaproszenie do pracy.
  • uzyskanie zezwolenia na pracę,
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę,
  • uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,
  • zastępstwo prawne przed urzędami,
  • nadanie numeru PESEL i NIP,
  • zameldowanie cudzoziemca,
  • uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca i jego rodziny.

Dodatkowo zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania. 

Dowiedz się też jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE.