Nabycie obywatelstwa polskiego

W naszym kraju podstawą do nabywania obywatelstwa polskiego jest ustawa z 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Przewiduje ona przyznanie obywatelstwa nowo narodzonym lub adoptowanym dzieciom, jak również osobom dorosłym, które się o to ubiegają. Zobacz, na jakich warunkach to się odbywa i dlaczego warto skorzystać w tym procesie ze wsparcia prawnika wyspecjalizowanego w szeroko rozumianej pomocy cudzoziemcom. 

Kiedy dziecko staje się obywatelem Polski?

Zgodnie z zasadą krwi dziecko w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z rodziców ma obywatelstwo polskie, po urodzeniu również takie obywatelstwo otrzymuje. I nie ma tu znaczenia, czy urodziło się w kraju czy poza jego granicami.

Jeżeli dziecko obcokrajowców zostało urodzone na terytorium Polski lub znalezione tu i nie udało się zidentyfikować jego tożsamości, pochodzenia wówczas automatycznie otrzymuje polskie obywatelstwo. 

Trzecim przypadkiem, w którym małoletni cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie jest adopcja lub przysposobienie pełne przez osobę lub dwie osoby posiadające obywatelstwo polskie. Dotyczy tylko dzieci do 16 roku życia.

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemca

Może również pojawić się sytuacja, w której osoba dorosła będzie chciała otrzymać obywatelstwo polskie. Chęć nabycia obywatelstwa danego kraju nie zawsze jest kaprysem. Częściej wynika z poczucia duchowej, emocjonalnej przynależności do danego państwa, jego kultury, tradycji, historii, religii. Obywatelstwo polskie dla cudzoziemca jest dostępne, jednak proces jego przyznania i szczęśliwy finał sprawy wcale nie są proste. Nic dziwnego, że na tym etapie wielu kandydatów decyduje się współpracować z dobrym adwokatem.  

O nadanie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca mogą ubiegać się osoby, które od pewnego czasu legalnie przebywają w Polsce, mają stabilne zatrudnienie, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. Wszystkie szczegółowe wymogi są uwzględnione w ustawie i przewidują też prawo przyznania obywatelstwa uchodźcom. 

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie jest przywilejem, który można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich jest nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa, które przysługuje osobom urodzonym na terytorium Polski, których przynajmniej jeden z rodziców jest obywatelem polskim. Kolejnym jest uznanie za obywatela polskiego. Nadanie przywileju obywatelstwa pozostaje w tym przypadku w gestii wojewody i dotyczy osób, które spełniają określone kryteria.

Obywatelstwo polskie można również uzyskać na drodze przywrócenia i repatriacji. Przywrócenie obywatelstwa dotyczy cudzoziemców, którzy utracili obywatelstwo polskie przed 1999 rokiem. Repatriacja z kolei dotyczy osób polskiego pochodzenia, które chcą powrócić do Polski i uzyskać obywatelstwo. Jedną z najczęstszych metod nabycia obywatelstwa polskiego jest nadanie przez Prezydenta RP.

Kto może dostać obywatelstwo polskie od prezydenta? 

Prezydent Polski na mocy przysługującego mu prawa, także może zdecydować o przyznaniu cudzoziemcom obywatelstwa. Nie ograniczają go przy tym żadne warunki i ma niemal całkowitą swobodę działania. Jednak wiadomo, że wymaga to złożenia wcześniej stosownego wniosku wraz z argumentacją i przekazania go do właściwego wojewody lub konsula. Istotne jest prowadzenie korespondencji w języku polskim, a także załączenie do formularza zdjęcia. 

Jakie skutki niesie za sobą przyznanie obywatelstwa polskiego od prezydenta RP? 

  • Przyznanie obywatelstwa jednemu z rodziców skutkuje objęciem obywatelstwa także jego małoletnie dziecko/dzieci, o ile drugi rodzic nie wyrazi sprzeciwu.
  • Przyznanie obywatelstwa obojgu rodzicom skutkuje objęciem obywatelstwa także ich małoletnie dziecko/dzieci.
  • Przyznanie obywatelstwa tylko małoletniemu dziecku na wniosek rodziców.

Dziecko, które ukończyło 16 lat może otrzymać obywatelstwo polskie od prezydenta tylko jeśli wyrazi na to swoją zgodę.

Czy wniosek o obywatelstwo polskie dla cudzoziemca może zostać odrzucony?

Tak, o ile jest to osoba, która ukończyła 16 lat i odmawia jego przyjęcia, a także wtedy gdy wnioskujący nie spełnia wymogów ustawowych lub/i stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego

Dowiedz się również:Jak założyć niebieską kartę?