Jak zatrudnić Ukraińca?

jak zatrudnić ukraińcaWiele branż od dłuższego czasu boryka się z problemem braku pracowników. Stąd też coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców możliwością zatrudnienia pracowników pochodzenia ukraińskiego. Rosnący popyt na pracowników z Ukrainy sprawia, iż coraz częściej słyszymy pytanie: „Jak zatrudnić Ukraińca?”. Pytanie to pada z ust przedstawicieli wielu różnych branż – od branży budowlanej, przez firmy poszukujące osób do pracy w magazynach, aż po szerokorozumianą branżę HoReCa. Odpowiedź na nie znajdziecie Państwo poniżej.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w roku 2020

Obecnie zatrudnienie pracownika z Ukrainy wymaga posiadania przez tę osobę uprawnienia do pobytu na terytorium RP oraz odpowiednich dokumentów do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie obywatel Ukrainy przebywający na terenie Polski na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia legalnego zatrudnienia powinien uzyskać zezwolenie na pracę. Istnieje również możliwość zatrudnienia Ukraińca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy tzw. zaproszenie do pracy. 

Co do zasady obywatel Ukrainy w celu podjęcia legalnego zatrudnienia na terenie RP powinien posiadać dwa uprawnienia. Pierwsze to uprawnienie do pobytu na terytorium naszego kraju, drugie tu uprawnienie do podjęcia zatrudnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obcokrajowiec spoza UE przebywający na terytorium Polski posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. Dotyczy to także obywateli Ukrainy, którzy uzyskali pozwolenie na pobyt czasowy i pracę. W przypadku, jeśli osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia przebywa w naszym kraju na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy wydanego np. w celu pracy, w celu pozyskania legalnego zatrudnienia musi dodatkowo uzyskać pozwolenie na pracę u nowego pracodawcy.

Pozwolenie na pracę na podstawie oświadczenia

Pozwolenie na pracę na podstawie oświadczenia to uproszczona i najszybsza forma zatrudnienia pracownika z Ukrainy przez polskiego pracodawcę, zwane często zaproszeniem do pracy. Pracownik zatrudniany jest w oparciu o powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Na podstawie tego oświadczenia obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania oddzielnego zezwolenia na pracę.

Jak więc zatrudnić Ukraińca w 4 prostych krokach?

Zaczynamy od wypełnienia oświadczenia oraz uiszczenia opłaty. Następnie oświadczenie powinno zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi. Stanowi on podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy. W dniu rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca powinien poinformować o tym fakcie urząd pracy.

Dowiedz się też o pomocy prawnej przy zatrudnieniu obcokrajowca.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]