Pracodawco- jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym?

Zniesienie obowiązku wizowego sprawiło, że coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do Polski bez wizy. Wieku obcokrajowców korzysta z możliwości wyrobienia paszportu bez ubiegania się o wizę w celu pracy w Polsce. Dla nich oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy. Niestety to udogodnienie stwarza wiele problemów pracodawcom w Polsce, ponieważ często zapominamy, że przyjazd do Polski na nowym paszporcie nie niesie za sobą takich samych korzyści jak wyrobienie wizy. Wręcz przeciwnie, pobyr cudzoziemca w Polsce jedynie na paszporcie biometryczny wiąże się z bardziej rygorystycznymi warunkami i terminami.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego, może swobodnie przebywać w Polsce jedynie przez 90 dni w ciągu 180 dni. To samo odnosi się do podjęcia przez nich pracy- będą mogli pracować jedynie przez 90 dni w ciągu 180 dni.

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym?

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca, przede wszystkim będzie musiał sprawdzić paszport cudzoziemca w celu ustalenia kiedy cudzoziemiec przekroczył granicę. Jeżeli do upływu 90 dni pozostało jeszcze trochę czasu i pracodawca zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca, to kolejnym krokiem pracodawcy będzie wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. 

Co zrobić, kiedy upływa limit 90 dni?

W przypadku, kiedy limit 90 dni swobodnego przebywania przez cudzoziemca w Polsce mija, pracodawca ma kilka możliwości.

Bez żadnego wątpienia nie może kontynuować zatrudnienia z cudzoziemcem, jeżeli jego legalny pobyt w Polsce minął!

Jednym z rozwiązań jest zwrócenie się do Powiatowego Urzędu Pracy z nowym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca w celu ubiegania się o wyrobienie wizy. Oznacza to jednak, że pracownik będzie zmuszony wrócić do kraju rodzinnego i tam rozpocząć procedurę ubiegania się o wizę. Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do właściwego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca. Po złożeniu wniosku cudzoziemiec otrzyma pieczęć w paszporcie potwierdzającą fakt ubiegania się o Kartę Pobytu. Pieczęć ta zezwala na swobodny i legalny pobyt i pracę cudzoziemca u pracodawcy, który zadeklarował się go zatrudnić, do czasu wydania decyzji przez wojewodę. Pieczęć uprawnia również do swobodnego przekroczenia granicy z ojczyzną cudzoziemca, jednak nie pozwoli już na swobodny powrót do Polski. W tym celu potrzebna będzie wiza.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami !