Dostęp do rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy

W związku z wojną trwającą na Ukrainie, każdego dnia do Polski przybywa coraz więcej uchodźców z tamtych terenów. Oczywistym jest zatem, że Ci obywatele, którzy zdecydują zostać w Polsce na dłużej, będą chcieli znaleźć dla siebie stałe źródło dochodu. Przyjęta specustawa zapewnia szereg przywilejów dla obywateli Ukrainy, w tym między innymi te dotyczące zatrudnienia.

Łatwiejszy dostęp do rynku pracy

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, Ukraińcy będą mogli pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Oznacza to, że obywatel Ukrainy, który obecnie pracuje w Polsce na podstawie zezwolenia lub oświadczenia, może bez konieczności dopełnienia kolejnych formalności, dalej wykonywać pracę.

Obowiązek pracodawcy

Warto jednak podkreślić, że to na pracodawcy będą spoczywać pewne obowiązki, które zapewnią legalne zatrudnienie uchodźców z Ukrainy w Polsce. Pracodawca będzie miał obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy (za pomocą portalu praca.gov.pl) podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Będzie musiał to wykonać w ciągu 14 dni.

Oprócz tego, obywatele Ukrainy będą mieli możliwość rejestrowania się w powiatowych urzędach pracy. Zagwarantuje im to dostęp do oferty szkoleń czy poradnictwa zawodowego.

Jaki rodzaj pracy będą podejmować Ukraińcy?

Choć możliwe, że większość uchodźców z Ukrainy będzie poszukiwać pracy dorywczej, to warto pamiętać, że wielu z nich może być specjalistami, którzy będą chcieli szukać zatrudnienia w Polsce. Jak podają eksperci, warunkiem możliwości aktywizacji ekspertów z Ukrainy w Polsce jest szybkie potwierdzenie wykonywania zawodu w Polsce. Konieczność ta dotyczyć będzie zawodów regulowanych.

Po więcej informacji zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami ! Oferujemy obsługę prawną cudzoziemców.