Chcesz kierować samochodami w Polsce, przeczytaj poniższy artykuł

               Cudzoziemcy w celu uzyskania prawa jazdy muszą spełnić szereg wymogów, które warunkują jego wydanie.

               Przede wszystkim cudzoziemiec musi wykazać, że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski, przy czym że, przebywa na terytorium państwa przez co najmniej 185 dni ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste. Warunek ten zostanie również spełniony w sytuacji, gdy cudzoziemiec w tym czasie regularnie wyjeżdżał do innego państwa Unii Europejskiej w celach np. zawodowych.

               Poza powyższym, cudzoziemiec ubiegający się o prawo jazdy musi również:

  1. Osiągnąć minimalny wiek dla danej kategorii prawa jazdy;
  2. Uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem;
  3. Odbyć szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii (takie kursy przeprowadzane są przez prywatne szkoły);
  4. Zdać egzamin państwowy do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii (egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Przystąpić do niego można w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

Uzyskanie prawa jazdy przez cudzoziemca w praktyce

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, należy odbyć kurs prawa jazdy w dowolnej szkole jazdy oraz udać się do lekarza w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania. Placówki świadczące kursy na prawo jazdy, zazwyczaj współpracują z takimi lekarzami. Po odbyciu szkolenia, należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzamin teoretyczny cudzoziemiec zdawać może w języku angielskim albo niemieckim. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, przystępuje się do egzaminu praktycznego, który odbyć musi się przy obecności tłumacza przysięgłego (oczywiście jeśli zdaje go cudzoziemiec). Co istotne, sam egzamin, zarówno teoretyczny jak i praktyczny, nie różni się niczym od tego, do którego podchodzą obywatele RP. Zakres materiału i baza pytań pozostają tożsame.

Naturalnie, jak we wszystkich kwestiach związanych z legalizacją pobytu oraz pracy Cudzoziemców, także w sprawie pomocy przy uzyskaniu prawa jazdy zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią prawną do spraw cudzoziemców!