Jak zatrudnić pracownika z Turcji, Iranu, Indii?

Według danych statystycznych 39 % przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców spoza krajów Unii Europejskiej, coraz częściej z Bliskiego Wschodu, np. z Turcji, Iranu, czy nawet z Indii, Wietnamu i Filipin. Wyjaśniamy jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić takiego cudzoziemca szybko i zgodnie z przepisami na przykładzie obywatela Turcji.

Brak swobody przemieszczania się na terytorium UE/EOG

Obywatel Turcji nie posiada swobody przemieszczania na terytorium UE/EOG, gdyż Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatem obywatele państw nienależących do UE/EOG potrzebują zalegalizowania zarówno ich pobytu, jak i pracy w Polsce.

Jakie są konsekwencje braku swobody przemieszczania się?

Zatrudnienie obywatela Turcji może odbyć się wyłącznie poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę. Potwierdza to § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz.U. 2017 poz. 2349 ). Rozporządzenie wylicza w sposób pozytywny państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców. Na liście nie ma państw należących do Bliskiego Wschodu.

Dla przypomnienia wskażemy, że z takiego uprawnienia mogą korzystać wyłącznie obywatele:

  • Republiki Armenii,
  • Republiki Białorusi,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Mołdawii,
  • Federacji Rosyjskiej, oraz
  • Ukrainy.

Jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić obywatela Turcji?

Jak już wspomnieliśmy, aby w Polsce zatrudnić obywatela Turcji należy uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na pracę, obywatel Turcji może w swoim kraju ubiegać się o wizę dokumentująć możliwość podjęcia pracy na podstawie właśnie zezwolenia na pracę w Polsce.

Ile trwa uzyskanie pozwolenia na pracę cudzoziemca?

Nie sposób określić z góry określonego czasu trwania całej procedury w Polsce, jak i w Turcji. Należy podkreślić, że niewłaściwe wpisanie we wniosku rozpoczęcia i zakończenia pracy może doprowadzić do niezamierzonego skrócenia czasu wykonywania pracy przez cudzoziemca. Warto wskazać, że niektórzy pracodawcy decydują się na podjęcie starań, aby przyznać  pracownikowi z Turcji kartę pobytu. Dzięki temu, cudzoziemiec nie będzie musiał co określony czas odnawiać ważność wizy.

W związku ze stopniem skomplikowania sprawy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Podejmując się całej procedury uzyskania pozwolenia na pracę, wskażemy najlepszy termin rozpoczęcia i zakończenia pracy cudzoziemca, zapewniając zadowolenie Państwa, jak i cudzoziemca, a także wyjaśmimy Państwa wątpliwości.