Blog i porady

Oddelegowanie pracownika za granicę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Pracownik oddelegowany tymczasowo do pracy w innym kraju Unii Europejskiej w okresie oddelegowania zyskuje status „pracownika delegowanego”, co wiąże się z możliwością korzystania z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Delegowanie pracowników do Niemiec

Delegowanie pracowników do Niemiec

Jako pracodawca zainteresowany delegowaniem pracowników do Niemiec, niezależnie od tego czy działamy w branży outsourcingu pracowniczego, czy też pod marką własną świadczymy usługi na rzecz niemieckiego konsumenta jesteśmy zobowiązani to przestrzegania określonych przepisów prawa.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie? Czy to w ogóle możliwe? Warunkiem jest tylko znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Coś tam llll

Coś tam llll

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

NIEBIESKA KARTA UE DLA CUDZOZIEMCA

NIEBIESKA KARTA UE DLA CUDZOZIEMCA

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM EGIPTU I INNYCH AFRYKAŃSKICH PAŃSTW

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Jak zatrudnić Ukraińca?

Pytanie to pada z ust przedstawicieli wielu różnych branż – od branży budowlanej, przez firmy poszukujące osób do pracy w magazynach, aż po szerokorozumianą branżę HoReCa. Odpowiedź na nie znajdziecie Państwo poniżej.