Blog i porady

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Rozwijająca się gospodarka weryfikuję potrzeby oraz braki na rynku pracy. Coraz częściej potrzebni są specjaliści w różnych dziedzinach. Niestety nie zawsze pracodawca jest w stanie znaleźć odpowiednich specjalistów w Polsce. Z tego powodu decyduję się na zatrudnienie cudzoziemców.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Według najnowszych danych, na chwilę obecną do Polski przybyło już ponad 2 miliony osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy w krótkim czasie staną się najliczniejszą mniejszością narodową aktywną na polskim rynku pracy.

Specustawa nie dla wszystkich?

Specustawa nie dla wszystkich?

W związku z wojną trwającą na Ukrainie, weszła w życie specustawa. Wprowadzone przepisy szczególne mają za zadanie zapewnić uchodźcom łatwiejszy dostęp do pracy, edukacji, służby zdrowia czy umożliwić im ubieganie się o świadczenia socjalne.

Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie i pobyt na terenie obcego państwa. Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej w celu wjazdu na terytorium Polski muszą posiadać ważną wizę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Pracownik oddelegowany tymczasowo do pracy w innym kraju Unii Europejskiej w okresie oddelegowania zyskuje status „pracownika delegowanego”, co wiąże się z możliwością korzystania z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Delegowanie pracowników do Niemiec

Delegowanie pracowników do Niemiec

Jako pracodawca zainteresowany delegowaniem pracowników do Niemiec, niezależnie od tego czy działamy w branży outsourcingu pracowniczego, czy też pod marką własną świadczymy usługi na rzecz niemieckiego konsumenta jesteśmy zobowiązani to przestrzegania określonych przepisów prawa.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie? Czy to w ogóle możliwe? Warunkiem jest tylko znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Coś tam llll

Coś tam llll

Nieoceniona w tej kwestii wciąż okazuje się pomoc wysoko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, którym możemy powierzyć obsługę całego procesu legalizacji cudzoziemców.