Blog i porady

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Spotkałeś się z odmową wydania wizy Schengen? Odwołaj się!

Otrzymanie właściwej wizy jest podstawą odbycia podróży. Jednak brak uzyskania pozwolenia nie musi skutkować odwołaniem wyjazdu. Sprawdź, jak możesz się odwołać w przypadku decyzji odmownej.

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca

Każdego roku na teren Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Chcąc osiedlić się tutaj na dłużej, decydują się na złożenie wniosku o pobyt czasowy. Dzięki takiemu pozwoleniu, cudzoziemiec ma możliwość podjęcia pracy, nauki oraz bezproblemowo może, legalnie, podróżować na terenie całego kraju.

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Jak legalnie powierzyć pracę dla obcokrajowca terytorium Polski??

Rozwijająca się gospodarka weryfikuję potrzeby oraz braki na rynku pracy. Coraz częściej potrzebni są specjaliści w różnych dziedzinach. Niestety nie zawsze pracodawca jest w stanie znaleźć odpowiednich specjalistów w Polsce. Z tego powodu decyduję się na zatrudnienie cudzoziemców.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Nieznane dotąd ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

Według najnowszych danych, na chwilę obecną do Polski przybyło już ponad 2 miliony osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy, którzy w krótkim czasie staną się najliczniejszą mniejszością narodową aktywną na polskim rynku pracy.

Specustawa nie dla wszystkich?

Specustawa nie dla wszystkich?

W związku z wojną trwającą na Ukrainie, weszła w życie specustawa. Wprowadzone przepisy szczególne mają za zadanie zapewnić uchodźcom łatwiejszy dostęp do pracy, edukacji, służby zdrowia czy umożliwić im ubieganie się o świadczenia socjalne.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Grunty leżące w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie także nieruchomości na nich posadowione są dobrami skończonymi. Oznacza to, iż istnieje ich ograniczona liczba.

Wiza dla cudzoziemca: Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza dla cudzoziemca: Wiza humanitarna i ochrona międzynarodowa

Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie i pobyt na terenie obcego państwa. Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej w celu wjazdu na terytorium Polski muszą posiadać ważną wizę

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Ważna informacja dla firm zatrudniających kierowców z Ukrainy

Oddelegowanie pracownika za granicę

Oddelegowanie pracownika za granicę

Pracownik oddelegowany tymczasowo do pracy w innym kraju Unii Europejskiej w okresie oddelegowania zyskuje status „pracownika delegowanego”, co wiąże się z możliwością korzystania z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.